02.12.2019

Det betaler seg å bygge fellesskap

123 millioner danske kroner. Så mye vil den årlige verdiveksten i Danmark potensielt vokse hvis alle studentboliger, på samme måte som Bikuben Kollegiet i København, designes med fellesskapet i fokus. Dette kommer frem i en ny undersøkelse som vi har utarbeidet med det formål å kaste nytt lys på arkitekturens evne til å motvirke ensomhet blant unge og frafall i deres studietid.

Bikuben Kollegiet 2019 AART 14 H

"For os handler arkitektur om mere og andet end form. Det handler først og fremmest om effekt. Derfor arbejder vi strategisk med at genbesøge vores opførte projekter for at dokumentere effekten af de muligheder, vi sammen med vores mange gode samarbejdspartnere har skabt med arkitekturen".

Dette forteller Johanne Mose Entwistle, dokumentar og dokumentasjonssjef hos AART, som nettopp har avsluttet en undersøkelse av Bikuben Kollegiet tegnet av AART i 2007. Hun har besøkt studentboligene i retrospekt for å studere den sosiale effekten og sette tall på det samfunnsøkonomiske potensialet – og resultatet er tankevekkende. Bikuben Kollegiet motvirker ensomhet bedre enn andre studentboliger i Danmark. Hvis alle studentboliger var som Bikuben Kollegiet ville den årlige verdiveksten i Danmark potensielt vært 123 millioner danske kroner høyere på grunn av mindre frafall fra studiene.

Les hele pressemeldingen

Les mer om Bikuben Kollegiets sosiale og samfunnsøkonomiske effekt