Danmark | 13.02.2023

Demokratiets forpost: Danmarks nye kaldkrigsmuseum er innviet

Fredag 10. februar ble Danmarks nye kaldkrigsmuseum REGAN Vest innviet av den anerkjente journalisten og forfatteren Leif Davidsen. Dermed får publikum for første gang noensinne tilgang til den historiske, atomsikre bunkeren, REGAN Vest, og til en samlet, innlevd museumsopplevelse med demokrati og den kalde krigen som midtpunkt.

REGAN Vest er landets best bevarte bunker fra den kalde krigen, bygget i hemmelighet på 1960-tallet for å huse regjeringen, embetsverket og kongehuset. Målet var å bevare det danske demokratiet lengst mulig i tilfelle en tredje verdenskrig ville oppstå. REGAN Vest var dermed den siste bastionen for dansk demokrati i flere tiår – ble bunkeren tatt av fienden, falt Danmark.

REGAN Vest har vært en velbevart statshemmelighet i flere tiår, gjemt bort 60 meter under jordoverflaten i Rold Skov og var fortsatt hemmelig inntil for noen år siden. Men med åpningen av museet får besøkende nå tilgang til bunkeren, stedets originale fyrvokterbolig og nytt utstillingsbygg som vil skape en samlet fortelling om REGAN Vest, om dens viktige demokratiske funksjon og om danskenes rolle og liv under den kalde krigen.


Det nye utstillingsbygget på museet trekker i sin utforming flere referanser til den helt spesielle historien om REGAN Vest. Bygget er inspirert av de lukkede, svarte arkivmappene som historisk sett har beskyttet mange statshemmeligheter, og det fremstår dermed som fire svarte bokser lagret langt inne i skogen.

Utstillingsbygget rommer en rekke praktiske funksjoner samt utstillinger som blir et viktig element i formidlingen av danskenes rolle i den kalde krigen. Men viktigst av alt: Utstillingen vil sette scenen for den overordnede attraksjonen på museet – bunkeren.

REGAN Vest er et av de største danske museumsprosjektene de siste årene, og forventningen er at museet kan tiltrekke mellom 50 000 og 60 000 besøkende årlig.

Det nye museet er tegnet av AART for Nordjyllands Museer i samarbeid med Kumulus, SLA og Niras.

Les mer om Kaldkrigsmuseet REGAN Vest her

Fotografi fra bunkeren: Lars Horn / Nordjyske museer