Danmark | 08.06.2022

Bidrar til utvikling av digital evalueringsplattform

I samarbeid med Green Building Council Denmark, Rambøll, danske arkitektfirmaer, Copenhagen Business School og Lynge Benchmark har vi utviklet et felles verktøy, det første av sitt slag, som gjør det enkelt og effektivt å samle brukernes egne erfaringer og forslag for å forbedre inneklima og trivsel.

Vår ph.d.-forsker og antropolog Mia Kruse Rasmussen bidro med kunnskap om hvordan man kan jobbe med mer kvalitative tilnærminger til POE (Post Occupancy Evaluation) som et supplement til plattformen. Arbeidet er en del av forskningsprosjektet hennes om «Social Commissioning», hvor hun forsker på hvordan vi som bransje kan fremme mer sosialt bærekraftige bygninger med økt fokus på samspillet mellom mennesker og bygninger, og hvordan vi opplever og bruker bygninger. Dette samspillet er nemlig avgjørende for hvordan bygningene faktisk presterer.

Derfor er vi glade og stolte over å nå kunne dele dette verktøyet med resten av bransjen, og vi ser frem til å jobbe videre med hvordan denne kunnskapen kan brukes i utviklingen av fremtidens bærekraftige bygg.

Dette er en gratis plattform utviklet med støtte fra Realdania.