30.09.2019

Akuttsenter i Viborg er klart til innvielse

Personalet har allerede flyttet inn og er godt i gang med å teste de siste detaljene på det nye akuttsenteret ved Regionshospitalet Viborg, så det står klart til den offisielle innvielsen mot slutten av året.

Viborg Akutcenter AART 15 High

Visjonen med akuttsenteret har vært å tilby sammenhengende pasientforløp, hvor de fysiske rammene bidrar positivt til pasientenes helbredelsesprosess. Utsikt, dagslys og materialer bidrar derfor til å skape et sanselig og stimulerende behandlingssted, samtidig som kort avstand mellom spesialister og funksjoner bidrar til å styrke flyten av både pasienter og personale. Det hele med fokus på at hver unødige meter som personalet må løpe, har betydning for pasientenes sikkerhet, personalets trivsel og dermed også for sykehusets økonomi på sikt.

Akuttsenteret har et areal på over 25.000 kvadratmeter, og med et nytt akuttmottak og ombygging av en rekke eksisterende arealer skal det fremtidssikre Regionshospitalet Viborg, som i dag tar imot pasienter fra kommunene Viborg, Silkeborg og Skive. Akuttsenteret innvies offisielt senere i år, og bak utformingen av akuttsenteret står et konsortium av AART architects, Årstiderne Arkitekter, ÅF og WSP.

Les mer om akuttsenteret