29.05.2019

Aker sykehus når en milepæl

Med konseptfaserapporten innlevert har utviklingen av det nye Aker sykehus i Oslo nådd en milepæl.

I januar 2018 vant vi konkurransen om å utvikle det nye Aker sykehus. Siden har vi samarbeidet med Nordic, Cowi, Norconsult, Bjørbekk Lindheim og Metier OEC for å videreutvikle konseptet for det over 150.000 kvadratmeter store sykehuset. Vi har nå nådd en milepæl med innleveringen av konseptfaserapporten, som skal danne grunnlaget for Helse Sør-Øst RHF og Oslo bystyres videre utvikling av sykehuset som en del av Oslo universitetssykehus.

"Med konseptet for Aker sykehus åpner vi opp for nye perspektiver på hvordan man kan skape et sykehusbygg som både er empatisk og effektivt. Det gjør vi med et sterkt team med samarbeidspartnere, der vi sammen trekker på erfaring fra flere av Nordens største sykehusbygg," sier Nanna Flintholm, partner i AART architects.

Tro mot de opprinnelige intensjonene har videreutviklingen av konseptet fremdeles «Utsikten» som tema. Det nye Aker sykehus vil derfor heve seg over den norske hovedstaden med fokus på å skape et lyst og helbredende miljø, hvor utsikten åpner byen, de grønne takene og rekreative uterom for pasienter og personale. Samtidig er sykehuset tegnet slik at det enkelt og effektivt kan tilpasses eventuelle endringer i den videre planleggingen.