Norge | 13.10.2022

Presenterer bidrag til Grønlikaia

Sammen med landskapsarkitektene fra edit!, og et sterkt team av konsulenter fra Norsk institutt for vannforskning (NIVA), TØI, geolog og ornitolog Morten Bergan og hydrolog Kai Fjelstad fra Hydrateam har vi utviklet Kongshavn Fjordpark - Et marint kunnskapssenter i Oslo, som skal inspirere besøkende i alle aldre til å lære og bli bevisste på fjordens natur, liv og betydning for oss alle.

Med sin beliggenhet nær Oslofjorden og det foreslåtte Alnaelva-deltaet skal kunnskapssenteret fremstå som et blått naturrom, som skaper forståelse for det omkringliggende landskapet, og øker motivasjonen for å gå ut og utforske naturen på egen hånd. Mot sør er parken skjermet av en felles beredskapshavn, som samler de ulike beredskapstjenester og Port of Oslo i et effektivt og fleksibelt kontorbygg, og danner rygg mot industrihavnen.

Bidraget er levert i et parallelloppdrag for Hav Eiendom AS, hvor 16 av 118 lag ble plukket ut til å bidra med deres forslag for utviklingen av den nye havnebydelen Grønlikaia. Tre lag ble prekvalifisert for hvert av de fem delområdene, og vi var blant de tre lagene som var utvalgt til å designe Buffersonen, som skal markere overgangen mellom by og havn.

Alle forslagene er for tiden utstilt som en del av OSLO ARKITEKTURTRIENNALE på det gamle Munchmuseet på Tøyen frem til 31. oktober.

Les mer om utviklingen av Grønlikaia

1 v2 justert Linn