Danmark | 17.05.2021

Vinner et boligprosjekt i Kokkedal med fokus på fellesskap

Antallet alternative boligformer med felleskap som et fokuspunkt øker. Eldre vil ikke lenger bo bak hekker i små hus, de vil komme ut og møte andre. De er aktive og de ønsker å bo i grønne omgivelser, men uten en avgrenset hage som må vedlikeholdes. I følge tall fra Realdania vurderer 80.000 eldre å flytte til et bofellesskap for eldre, i løpet av de neste fem årene. Det er denne utviklingen som AARTs vinnerprosjekt er basert på, når det forsiktig omdanner Ullerødgaard og parken rundt den historiske gården til eldre og familieboliger med fokus på grønne områder.

Antallet alternative boligformer med felleskap som et fokuspunkt øker. Eldre vil ikke lenger bo bak hekker i små hus, de vil komme ut og møte andre. De er aktive og de ønsker å bo i grønne omgivelser, men uten en avgrenset hage som må vedlikeholdes. I følge tall fra Realdania vurderer 80.000 eldre å flytte til et bofellesskap for eldre, i løpet av de neste fem årene. Det er denne utviklingen som AARTs vinnerprosjekt er basert på, når det forsiktig omdanner Ullerødgaard og parken rundt den historiske gården til eldre og familieboliger med fokus på grønne områder.

Les mer om prosjektet