Danmark 23.11.2022

Natur, trivsel og bærekraftig drift: AART bak nytt kontorbygg for Grundfos

Ansattes trivsel, bærekraftig drift og en sterk arbeidsplassidentitet er noen av hovedverdiene bak utformingen av et nytt kontorbygg som for tiden tar form ved Grundfos sitt hovedkontor.

I september 2023 kan cirka 90 ansatte ved det danske selskapet Grundfos flytte inn i nye lokaler når et nytt kontorbygg står klart ved selskapets hovedkontor. Onsdag 16. november nådde prosjektet en milepæl da et kranselag ble feiret i Bjerringbro, Danmark.

Grundfos sin ambisjon med sitt nye kontor er å skape et bygg med fokus på bærekraft og ansattes trivsel. Forskning viser at det fysiske arbeidsmiljøet kan spille en stor rolle for de ansattes trivsel, der det kan bidra til f.eks. økt arbeidsglede, større produktivitet og reduksjon i sykefravær. I den forbindelse har vi bl.a. arbeidet med en aktivitetsbasert tilnærming til planløsningen, der ansatte kan oppsøke ulike miljøer etter behov – for eksempel laboratoriearbeidsplasser, «mock tables», fordypningsrom, samarbeidsstasjoner og uformelle møtesoner – i løpet av dagen.

Bærekraft er i tillegg en sentral del av Grundfos” virksomhet, hvor man bl.a. har et uttalt mål om å nå netto null ift. CO2-utslipp – og dermed redusere CO2-utslippet med minst 90 prosent – senest innen 2050. Derfor har bærekraft også vært sentralt i utviklingen av nybygget, hvor driften har vært i fokus.

Nybygget blir Grundfos sitt første bygg som er sertifisert til DGNB Gold, og man jobber også målrettet med å redusere CO2-utslippet fra byggingen gjennom f.eks. materialvalg.

Grundfos Syd AART final