24.10.2019

Skaper multifunksjonelt næringsbygg i Oslo

For et av Norges førende bilkonserner, Bertel O. Steen AS, har vi skapt et åpent og multifunksjonelt næringsbygg. Prosjektet gir et kontorvolum for utleie på mellom 25-30 000 kvadratmeter og vil lede an i transformasjonen av bydelen Bryn.

Primo Bryn AART Low 2

De nye næringsbyggene vil romme Bertel O. Steens nye forhandleranlegg, med fremtidens mobilitetsløsninger. Sammen med Bertel O. Steen Eiendom planlegger AART for varierte kontorfunksjoner og utadrettet virksomhet på bakkeplan. Samtidig vil det utnytte tomtens utfordring med tomtens topografi - for å skape et tett samspill med den fremtidige bydelen på Bryn. Ny bebyggelse er inndelt i tre teglbygninger, som knyttes sammen av en diagonal akse med et levende bytorg. Godt forberedt for fremtidens urbane struktur på Bryn.

"Vårt ønske er å føre opp et moderne bilanlegg, tilpasset kommunens forventninger til bymessig utvikling av tomten og av Bryn som område, i tillegg til et større kontorvolum og fleksible utleibare arealer på bakkeplan. All bygningsmasse vil bli nøye tilpasset stedets topografi og prosjektert på en slik måte at vi leder an i transformasjonen av Bryn," sier Øivind Solbakken, konserndirektør Bertel O. Steen Eiendom AS.