Danmark / 12.05.2020

AART er prekvalifisert til nytt sykehusapotek og sykehusvaskeri

I et team med Jorton i spissen er vi sammen med MOE og Kullegaard blitt prekvalifisert til å gi anbud i forbindelse med totalentreprenøranbudet for Nytt sykehusapotek og Nytt sykehusvaskeri ved Aarhus Universitetshospital i Skejby.

AUH
Aarhus Universitetshospital set fra luften. Foto: Region Midtjylland

Oppdraget omfatter design, prosjektering og oppføring av sykehusapoteket og sykehusvaskeriet, som kommer til å bestå av to bygninger på henholdsvis 7000–7500 og 8000–8500 kvadratmeter. Byggherren er Region Midtjylland, som har besluttet å etablere apoteket og vaskeriet i tett tilknytning til Aarhus Universitetshospital, da tre firedeler av apotekets og vaskeriets aktiviteter foregår til og fra sykehuset. Den resterende firedelen foregår til og fra Region Midtjyllands øvrige sykehus.

Som en uavhengig enhet under Region Midtjylland ivaretar sykehusapoteket forsyningen av legemidler for hele regionen, inkludert innkjøp, produksjon og fordeling til regionens sykehus og øvrige enheter som tilbyr legemidler. Sykehusvaskeriet er Danmarks største av sitt slag og sørger for intern vask og distribusjon av sykehusrelaterte tekstiler i Region Midtjylland.

Åtte team søkte om å få presentere et anbud i forbindelse med utlysningen. Av de åtte teamene har Region Midtjylland nå valgt å prekvalifisere fire team som, ifølge det regionen skriver, skiller seg ut ved at de oppfyller utvelgelseskriteriene på en overbevisende måte. Vi er blant de fire prekvalifiserte teamene, og vi ser frem til å levere vårt innledende anbud den 23. juni.