Norge / 27.04.2020

AART deltager i konkurranse om blandet bydel i Ski

Bane NOR Eiendom er klar med en milliardinvestering for å utvikle området ved Ski stasjon til en bydel med blandet bebyggelse. Som ett av tre arkitektteam er vi sammen med SLA invitert til å delta i konkurransen.

Ski station Bane Nor
Vi har frem til sommeren til å utvikle vårt forslag til den nye bydelen ved Ski Stasjon. Foto: Bane Nor Eiendom

I dag fyller pendlerparkeringen det meste av området ved Ski stasjon, men Bane NOR Eiendom har ambisjoner om å utvikle området til en blandet bydel med boliger, kontorer og hoteller i nært samspill med kollektivtrafikken. Ambisjonen er å bygge mellom 100.000 og 140.000 kvadratmeter tilsvarende en investering på omtrent fem milliarder norske kroner.

"Vårt mål er at flere skal reise kollektivt, sykle eller gå i hverdagen, og det legger vi til rette for når vi utvikler arbeidsplasser og boliger ved Follos (red. Follo er navnet på et planlagt nytt dobbelt jernbanespor mellom Oslo S og Ski stasjon) største knutepunkt", forteller Rune Breivik, prosjektsjef i Bane NOR Eiendom, i en artikel i Østlandets Blad.

En stor del av området benyttes i dag til pendlerparkering for togreisende. For å fremme kollektivtransporten ønsker Bane NOR Eiendom å opprettholde parkeringsmuligheten for de mange reisende. Den skal derfor inkluderes i utviklingen av den nye blandede bydelen. Som et av de tre inviterte arkitektteamene har vi frem til sommeren til å utvikle vårt forslag til bydelen, hvoretter alle tre forslagene offentliggjøres, så naboer og andre aktører har muligheten til å kommentere før det endelige vinnerforslaget utpekes.