Effektkompas™

Med Effektkompas™ har vi utviklet et strategisk verktøy til å navigere etter i alle fasene i et prosjekt — med et mål å kunne realisere visjonene og ambisjonene deres for arkitekturen, med målbar og tydelig effekt.
Mer

Felles fokus

Med kontorer over hele Skandinavia jobber vi på tvers av kultur og kompetanser, men sammen deler vi ambisjonen om å skape målbar og tydelig effekt med arkitekturen. En ambisjon som vi med Effektkompas™ realiserer til et felles fokus for hvordan vi driver prosjekter hver dag, i alt vi gjør — i tett dialog med både kunder og partnere.

AART KBH 2019 06 H

Kort fortalt

... Effektkompass™ er et strategisk verktøy for å skape størst mulig effekt i alle prosjekter og navigere kundene trygt gjennom hele prosessen - fra den første definisjon av ønsket effekt, til det effektbaserte design av arkitekturen til dokumentasjon av effekten etter at prosjektet er levert og tatt i bruk.

AART Effektkompas 2022 ikon B DK

Hvis vi åpner effektkompasset

... vil man oppdage at det inneholder et dypere og mer detaljert nivå. Et nivå hvor den effektbaserte tilnærmingen til arkitekturen oversettes til en tydelig definert prosess, hvor kundens visjoner styrer hvilken atferd og opplevelse arkitekturen skal medvirke til, hvordan arkitekturen skal tenkes og tegnes, og til slutt hvordan effekten av arkitekturen skal dokumenteres.

Visjon | Din visjon for byggeprosjektet ditt, som inspirerer med innsikt til å sette en effektiv retning.

Effektmål | Vi konkretiserer visjonen til en rekke tydelig definerte og dokumenterbare effektmål.

Handling og opplevelse | Vi definerer den atferd og den opplevelse som arkitekturen skal medvirke til, for å oppfylle effektmålene.

Arkitektur | Vi skaper en arkitektur, som medvirker til et ønsket atferd og opplevelse.

Effektmålinger | Vi evaluerer prosjektet etter det er tatt i bruk, for å dokumentere de faktiske effektene — basert på de opprinnelig definerte effektmålene.

AART Effektkompas 2022 Fuld version DK 2022
Arbeidet vårt med effektkompasset er basert på både egen og ekstern forskning på hvordan det bygde miljø kan bidra til å skape effekt — sosialt, økonomisk og miljømessig.
Johanne Mose Entwistle | Effektchef

Vil du vite hvordan vi kan bruke effektkompass i prosjektet ditt?

Kontakt våre effekteam