Impact case / Bikuben Kollegiet

Bikuben Kollegiet bekjemper ensomhet i studieårene

Hvert år begynner over 60 000 unge å studere, men for mange betyr livet som student en hverdag i ensomhet. Hver niende student på danske universiteter føler seg nemlig ofte ensom. Bikuben Kollegiet er derfor utformet for å fremme fellesskap – og det har ikke bare betydning for den enkelte beboeren, men også for samfunnet. For hvis alle studenthjem var som Bikuben Kollegiet, ville den årlige verdiøkningen i Danmark være på 123 millioner kroner på grunn av mindre frafall i utdanningen.

Synliggjør livet på studenthjemmet

Bikuben Kollegiet ser ut som en kube, men er egentlig en dobbel spiral, som går hver sin vei rundt et opplyst atrium og gir plass til forskjellige innendørs- og utendørsrom. Kjøkken, oppholdsrom, treningsrom, vaskeri og takterrasser ligger dermed forskutt i forskjellige etasjer, og fellesarealene er lagt inn mot det opplyste atriet. Det skaper visuell kontakt på tvers av livet i studenthjemmet og øker mulighetene for sosiale møter. I tillegg har hyblene direkte tilgang til kjøkkenet, som blir et sosialt møtested.

Bikuben 1649

Skaper 'nærkontakt' mellom beboerne

Vårt antropologiske feltstudie av livet på Bikuben studenthjem viser at arkitekturen bidrar til å fremme fellesskap. Planløsningen skaper flyt gjennom studenthjemmet og dermed 'nærkontakt' mellom beboerne – forstått som spontane møter med andre beboere i hverdagen. Det lyse atriet gir dessuten beboerne et overblikk over livet på tvers av etasjene og en mulighet til å aktivt velge det eller ikke. Felleskjøkken og nærheten til hyblene fremheves også som et stort pluss blant beboerne, da de gir rom for forskjellige typer aktiviteter og grader av fellesskap.

Bikuben Test 6

Bekjemper ensomhet

Ved å synliggjøre livet og øke mulighetene for sosiale møter gir Bikuben Kollegiet en dypere følelse av fellesskap enn andre studenthjem i Danmark. Resultatet er at færre beboere føler seg ensomme. Det er faktisk ti prosent færre som føler seg 'ofte' eller 'av og til» ensomme', og sammenlignet med studenter som bor alene i leilighet er resultatet enda tydeligere.

Ensomhed Kollegier Infographic 01
40 prosent av Bikubens beboere føler seg ofte eller av og til ensomme. Til sammenligning gjelder det for 50 prosent av beboere på andre studenthjem i Danmark og 60 prosent av studenter som bor alene.

Holder unge i utdanning

Ensomhet er en av de viktigste årsakene til at unge forlater studiene sine. Faktisk forteller 41 prosent at ensomhet bidro i høy eller noen grad til frafallet. Det er derfor fornuftig å skape mer fellesskapsdannende rammer rundt studentlivet, da det vil bidra til å holde unge i utdanning. Ifølge undersøkelser forlater nemlig 94 studenthjembeboere i Danmark studiene sine hvert år på grunn av ensomhet, og hvis alle studenthjem var som Bikuben, ville 13 studenthjembeboere ha fortsatt med utdanningen sin.

Ensomhed og frafald Kollegier Infographic 04
41 prosent av unge mennesker i Danmark hevder at ensomhet medvirket i høy eller noen grad til frafallet deres. Ensomhet er dermed den fjerde hyppigste grunnen til at unge gir opp studiene sine.

Å styrke fellesskapet i studieårene har ikke bare betydning for den enkelte student. Det har også betydning for samfunnet. For det koster samfunnet noe hver gang en student gir opp studiene sine. En student som fullfører studiene, vil nemlig ha en forventet livstidsverdiøkning på 26 millioner kroner, mens en student som gir opp studiene, vil ha en forventet livstidsverdiøkning på 17 millioner kroner. Det tilsvarer et fall på 9 millioner kroner. Basert på at Bikubens fellesskapsdannende rammer vil holde 13 beboere i året i utdanning, vil det tilsvare en årlig verdiøkning i Danmark på 123 millioner kroner.

Bikuben Test 4
Det lønner seg å bekjempe ensomhet

Kilder

Dansk Magisterforening, Studiestartsanalyse, 2018 / Uddannelses- og Forskningsministeriet, Frafald og studieskift, 2018 / Copenhagen Economics, Værdien af arkitektur, Hvis alle kollegier var som Bikuben Kollegiet, 2019 / AART dokumentasjonsteam, Antropologisk feltstudie af Bikuben Kollegiet, 2019

Vil du vite mer?

Johanne Mose Entwistle
Assosiert partner / Effektsjef / Antropolog
Aarhus
jme@aart.dk
+45 22 50 78 40