Redefining architecture™

Byer og bygninger er kraftige katalysatorer. Det er her nøkkelen til å endre og forbedre de mest grunnleggende omgivelsene i livene våre ligger – hvordan vi bor, lærer, jobber og, ja, lever og ånder. For oss handler arkitektur derfor ikke om form. Det handler om effekt. Å omsette våre kunders visjoner til målbare og merkbare løsninger, slik at vi sammen flytter organisasjoner og lokalsamfunn i en mer berikende og bærekraftig retning. Derfor tenker vi effekt før vi tenker form, hver dag i alt vi gjør. Vi kaller det Redefining architecture™.

Aarhus Havn 20180816 TH 0084
Løftet til kundene våre er like ambisiøst som det er enkelt. Fordi vi går til ethvert samarbeid med ambisjonen om å skape størst mulig effekt.
CEO Torben Skovbjerg Larsen
Torben Skovbjerg Larsen AART Days 2019

Et effektfuldt løfte

Løftet til vores kunder er lige så ambitiøst, som det er enkelt. For vi går til ethvert samarbejde med ambitionen om at omsætte deres vision til effektfuld arkitektur – socialt, økonomisk og miljømæssigt. En ambition om at gøre en målbar og mærkbar forskel for organisationer og samfund, som i mere end 20 år har drevet vores arbejde med arkitektur. Vi arbejder derfor dedikeret med at løfte effektbaseret viden ind i udviklingen af morgendagens arkitektur. Som den første arkitekturvirksomhed i Skandinavien har vi derfor etableret et tværfagligt effektteam af arkitekter, antropologer og bæredygtighedsspecialister, så vi altid kan byde ind med den nyeste og mest effektfulde rådgivning afstemt vores kunders krav og visioner.

AART Kontor Kbh

Effektkompas

For oss er det avgjørende å legge handling bak ordene våre og en felles retning for prosjektene våre. Med effektkompasset har vi derfor utviklet et strategisk verktøy for å navigere i alle fasene i et prosjekt – med det klare målet å omsette våre kunders visjon til arkitektur med målbar og merkbar effekt.

AART Effektkompas 2021 ikon A B Effektkompas DK

Vi forsker på den nyeste kunnskapen

Vi står bak tre nærings-ph.d.-prosjekter, der vi samarbeider med Aarhus Universitet, Aalborg Universitet og Københavns Universitet for å utvikle forskningsbasert kunnskap om arkitekturens evne til å utvikle organisasjoner og samfunn. Våre råd er derfor solid forankret i den nyeste og mest veldokumenterte kunnskapen om arkitekturens effektive potensial – sosialt, økonomisk og miljømessig.

Bikuben Kollegiet 2019 AART 07 H

... og vi besøker våre egne prosjekter på nytt

Ikke bare forsker vi på kunnskap om arkitekturens effektive potensial. Vi går også systematisk tilbake til våre listede prosjekter etter at de er tatt i bruk. Vi gjør dette med sikte på å dokumentere deres sosiale, økonomiske og miljømessige effekter. En effektiv dokumentasjon basert på kvantitativ og kvalitativ innsikt, som vi omsetter til effektcaser om våre oppførte prosjekter, og som vi ikke minst inkluderer i utviklingen av nye prosjekter – alltid med øye for å skape målbar og merkbar effekt med arkitekturen.

Vil du vite mer om vårt effektbaserte arbeid med arkitektur?

Kontakt vårt effektteam