I mer enn 20 år har vi skapt arkitektur med målbar og tydelig effekt.

Verden har bruk for en positiv forandring

Verden har bruk for en positiv forandring, og den har bruk for bedrifter med vilje til å ta ansvar — for mennesker, miljø og samfunn. Slike bedrifter jobber vi med. Vi gjør det med ambisjonen om å skape arkitektur med målbar og tydelig effekt, slik at vi sammen skubber verden i en mer givende og bærekraftig retning. For byer og bygg er sterke katalysatorer. Her ligger nøkkelen til å forandre de mest grunnleggende omgivelsene i livene våre — hvordan vi bor, lærer, jobber og, ja, lever og puster. Derfor tenker vi effekt før form, hver dag i alt vi gjør.

Vi kaller det Redefining architecture™

Q7 A2158
Vårt kundeløfte er like ambisiøst som enkelt. For vi går inn i alle samarbeid med ambisjonen om å skape en positiv effekt — for mennesker, miljø og samfunn.
CEO Torben Skovbjerg Larsen
Torben Skovbjerg Larsen AART Days 2019

For oss er arkitekturen målet redskapet

For oss er arkitektur ikke et mål i seg selv. Det er et redskap til å realisere og synliggjøre visjonene og de samfunnsmessige ambisjonene deres, slik at vi sammen skubber verden i en mer givende og bærekraftig retning. Når vi går metodisk og holistisk til arkitekturen, gjør vi derfor det med fokus på effekten. Vi gjør det med en effektbasert tilnærming, der vi arbeider med lys, skala, materialitet og kontekst som arkitektoniske virkemidler for å berike og bevege — dere som bedrift og verden som helhet.

AART 20211130 TH 0411 H

Effektkompas™

Med Effektkompas™ har vi utviklet et strategisk verktøy til å navigere etter i alle fasene i et prosjekt — med et mål å kunne realisere visjonene og ambisjonene deres for arkitekturen, med målbar og tydelig effekt.

Les mer om Effektkompas™

Slik skaper vi effekt for andre kunder

Vi tilbyr et tverrfaglig effektteam

Vi tilbyr effektbasert rådgivning som bygger på den nyeste innsikt og kunnskap. For som den første arkitekturbedriften i Skandinavia, har vi etablert et tverrfaglig effektteam bestående av arkitekter, antropologer, bærekraftspesialister og forskere. Med effektteamet lærer vi om arkitekturens effektive potensiale gjennom forskning og evaluering av våre egne oppførte prosjekter. En effektiv lærdom som inkluderes i utviklingen av prosjektene våre — og dermed også i deres.

AART KBH 2019 06 H

Vil du lese mer om vår egen forskning på arkitekturens effektive potensiale?

Utforsk vår forskning

Vi evaluerer våre oppførte prosjekter

Vi forsker vi oss ikke bare til kunnskap om arkitekturens effektive potensiale. Vi evaluerer systematisk de oppførte prosjektene våre etter at de er tatt i bruk. Vi vil dokumentere prosjektenes effekt på mennesker, miljø og samfunn. Et sterk dokumentasjon bygget på kvantitativ og kvalitativ innsikt som vi bruker i eksempler på effekt i våre oppførte prosjekter, og ikke minst som vi inkluderer i nye prosjekter - alltid med fokus på å skape arkitektur med målbar og tydelig effekt.

Bikuben Kollegiet 2019 AART 04 H

Effektteamet står alltid klar med råd og inspirasjon.

 • Johanne Mose Entwistle
  Partner / Effektchef / Antropolog
  Aarhus
  jme@aart.dk
  +45 22 50 78 40
 • Mette Riisgaard Hansen
  Senior effekt- og evalueringskonsulent
  Aarhus
  mrh@aart.dk
  +45 41 96 09 95
 • Signe Jul Kirkegaard-Larsen
  Studentermedhjælper / Effekt / Design- og arkitektursociolog
  Aarhus
  skl@aart.dk
  +45 22 93 28 49
 • Mia Kruse Rasmussen
  Ph.d.-forsker / Antropolog
  Aarhus
  mra@aart.dk
  +45 41 96 35 13
 • Stina Rask Jensen
  Arkitekt MSc / PhD
  Aarhus
  srj@aart.dk
  +45 41 96 27 51
 • Nicolaj Thunbo
  Associeret partner / Projektleder / Arkitekt
  Aarhus
  nth@aart.dk
  +45 41 96 04 22
 • Ylva Preutz
  Associeret partner / Kontorchef / Specialist i social bæredygtighed / Procesleder
  Stockholm
  ylpr@aart.se
  +46 730 86 19 70