Effekt

For oss handler ikke arkitektur om form. Det handler om effekt. Vårt dype engasjement i å utgjøre en forskjell for organisasjoner og samfunn har drevet arkitektarbeidet vårt i snart 20 år.
Mer

Dedikert dokumentasjon

Som det første arkitektfirmaet i Skandinavia har vi etablert et dedikert dokumentasjonsteam, hvor vi samler inn den nyeste kunnskapen om hvordan arkitektur gjør en forskjell i praksis. Det gjør vi ved å gå tilbake til de ferdigstilte prosjektene våre for å studere deres sosiale og økonomiske virkninger. Dette er effektfulle studier som gir oss et solid og faglig fundament for å utvikle organisasjoner og samfunn med arkitekturen som katalysator.

Bikuben Kollegiet 2019 AART 07 H
Antropolog Johanne Mose Entwistle er leder for dokumentasjonsteamet vårt.
Vi genbesøger vores opførte projekter, lærer af dem og løfter effektbaseret viden ind i udviklingen af nye projekter. Det gør vi med det klare formål altid at skabe størst mulig effekt for vores kunders verden og omverden.
Johanne Mose Entwistle | Effektchef

Vi stiller vores kunder stærkere

Vi gør en dyd ud af at dele viden med vores kunder, så vi hjælper dem til at stå stærkest muligt – politisk eller kommercielt. For hvad enten du er offentlig eller privat bygherre, så har du et politisk eller kommercielt bagland, hvor du vil stå stærkere, hvis du med veldokumenteret viden kan vise effekten af din investering. Derfor løfter vi ikke alene effektbaseret viden ind i udviklingen af vores projekter, men også ind i vores kunders organisation eller ud i deres kommercielle marked.

Line Willacy Planlaegning Munchen AART
Her får barna det livet de normalt ikke har.
Foreldre til barn med muskelsvinn / Kvalitativ innsikt fra antropologisk feltstudie https://aart.dk/effekt/musholm
Musholm submarine 2016 03 Low
Kulturværftet har gitt Helsingør en helt ny profil, og det trekker nye muligheter til byen.
Lokal innbygger / Kvalitativ innsikt fra antropologisk feltstudie Impact case (Kulturværftet)
69 001 Kulturvaerftet 248 L
En af de ting, jeg værdsætter ved at arbejde i Pakhusene, er de mange delefaciliteter. Det skaber liv 24 – 7 og giver en fantastisk energi rundt om huset.
Berit Grotkjær Jensen / Kompetencechef i MOE Impact case (Pakhusene)
Aarhus Havn 20180816 TH 0265
Vi hadde regnet med gode resultater, men at de er så flotte, det overrasker oss.
Utviklingsleder på VUC Syd / Kvalitativ innsikt fra antropologisk feltstudie Impact case (VUC Syd)
69 006 VUC Haderslev 029 H

Verdien av å dele kunnskap

Vi setter vår ære i å dele kunnskapen vår om arkitekturens sosiale og økonomiske potensial. Vi tror nemlig på at vi står sterkere som firma, bransje og samfunn når vi deler kunnskapen på tvers. Vi er derfor hyppige foredragsholdere på konferanser, og vi gir jevnlig ut publikasjoner om effekten av arkitektur. Blant annet er vi medlem av verdens største nettverk for sosialt ansvarlige bedrifter, UN Global Compact, der vi hvert år gir ut en rapport om effekten av arkitekturarbeidet vårt.

Aarhus Havn 20190613 TH 0072
Administrerende direktør Torben Skovbjerg Larsen holder foredrag om effekten av arkitekturarbeidet vårt.

Viktige milepæler

I snart 20 år har vi tenkt effekt før form. Det har ført til en prestisjefylt referanseliste over prosjekter og partnerskap. I dag er vi derfor dypt engasjert i forskningsmiljøet, vi samarbeider med flere forskningsinstitutter og står bak en lang rekke effektfulle prosjekter i hele Skandinavia – blant annet Musholm, hvor vi har styrket livskvaliteten for mennesker med funksjonshemming, og Kulturværftet, hvor vi har staket ut kursen for Helsingørs transformasjon fra verftsby til kulturby.

B L3019120 300 ppi
Med Kulturværftet har vi skapt Helsingørs mest besøkte kulturdestinasjon med 750.000 besøkende i året.

Timeline

2005
Bikuben Kollegiet

Bekjemper ensomhet i studieårene

2008
Partnerskab

Vi blir medlem av UN Global Compact

2013
Strategiske samarbeid

Vi starter et samarbeid med Alexandra Instituttet om arkitekturens sosiale effekt

2017
Strategiske samarbeid

Vi starter et samarbeid med Copenhagen Economics om arkitekturens økonomiske effekt

2018
Professorat

Administrerende direktør Torben Skovbjerg Larsen blir professor på Aalborg universitet med fokus på arkitekturens effekt

Forskning

Ph.d. om transformation som katalysator for social og miljømæssig værdiskabelse

2019
Organisasjon

Som det første arkitektfirmaet i Skandinavia etablerer vi et dokumentasjonsteam

2020
Organisation

Vi initierer Skandinaviens første erhvervs-ph.d. om dokumentation af arkitekturens effekt

2021
Organisation

Erhvervs-ph.d. om arkitekturens sociale livscyklus