MN og AART 2022 Kontraframe 06 H

AART kjøper Mangor & Nagel

Mer

Mangor & Nagel blir en del av AART. Som uavhengige arkitektfirmaer slår vi oss dermed sammen og går mot strømmen i bransjen idet vi danner et av Skandinavias viktigste arkitektfirmaer.

Med oppkjøpet vil vi ikke bare opprettholde, men også styrke arkitekturen som vår kjernetjeneste. Fordi vi mener at det er den beste måten å utvikle vår egen, og ikke minst våre kunders virksomhet på.
Torben Skovbjerg | Stiftende partner og CEO hos AART
MN og AART 2022 Kontraframe 01 H
Den sterke matchen i vår kultur og arkitektur sikrer et godt generasjonsskifte hos Mangor & Nagel til glede for både kunder og ansatte.
Torben Nagel | Ambassadør for Mangor & Nagel – en del af AART
MN og AART 2022 Kontraframe 22 H

Enda tettere på våre kunder

Med oppkjøpet rykker vi enda tettere inn på kundene våre i Danmark. Det gjør vi med en sterk representasjon både på Jylland og Sjælland. For mens vi i AART har skapt et av Skandinavias ledende, uavhengige arkitektfirmaer med base i Århus – i tillegg til kontorer i København, Oslo og Stockholm – har Mangor & Nagel gjort det samme, men med base på Sjælland med kontorer i København, Roskilde og Frederikssund. Sammen bygger vi derfor bro over Storebælt, slik at kunder over hele Danmark vil oppleve en sterk, lokal forankring og forståelse av konteksten, dens betingelser og potensial.

Mangor og Nagel 20220406 TH 0786 Lav

Enda sterkere kompetanse

Ikke bare kommer vi nærmere inn på kundene våre. Vi tilbyr også en enda sterkere spennvidde i kompetanse – fra byplanlegging og landskapsarkitektur til bygningsdesign, transformasjon og romplanlegging. For hos både AART og Mangor & Nagel står vi sterkt innenfor mange segmenter, og sammen vil vi berike vår samlede rådgivning. For eksempel bidrar Mangor & Nagel med solid kompetanse innenfor det allmenne boligsegmentet, som vi sammen vil gjøre landsdekkende. Hos AART kommer vi i tillegg med en tilnærming og organisasjon som fokuserer på å skape arkitektonisk kvalitet med målbar og merkbar effekt. En effektbasert tilnærming til arkitektur, hvor oppkjøpet åpner for helt nye muligheter til utvikling og utvidelse, ikke minst til markedet i København.

AART 20211130 TH 0411 Low

100 års arkitektfaglig virksomhet

Oppkjøpet bygger på en sterk match i både kultur og arkitektur. Som uavhengige arkitektfirmaer er vi i både AART og Mangor & Nagel drevet av et sterkt ønske om å sette kvalitet på omgivelsene. Et ønske om å skape arkitektur av høy kvalitet, der vi forener sansen for rom, lys og materialer med bevissthet om bærekraft og en håndverksmessig dyktighet som har drevet AART i mer enn 20 år og Mangor &Nagel i mer enn 70 år. Som en del av samme virksomhet har vi derfor nesten 100 år til sammen med dedikert, arkitektfaglig arbeid.

Kontaktpersoner

Med Mangor & Nagel som en del av AART står vi enda sterkere og jobber enda tettere med våre kunder i hele Danmark. Dette gjør vi med et team på 300+ arkitekter, konstruktører, antropologer, bærekraftspesialister og mange flere på kontorer i Århus, København, Roskilde, Frederikssund, Stockholm og Oslo.

 • Koncern-CEO i AART
  Torben Skovbjerg Larsen
  Stiftende partner / CEO / Arkitekt MAA
  Aarhus
  tsl@aart.dk
  +45 25 32 32 79
 • Adm. direktør i Mangor og Nagel - en del af AART
 • Kunderelationer | Danmark Vest
  Kathrine H. Stærmose
  Partner / Kunderelationschef / Arkitekt MAA
  Aarhus
  khs@aart.dk
  +45 41 72 80 87

Kunderelationer | Danmark Øst

 • Søren Stoustrup
  Mangor & Nagel - en del af AART / Partner / Markeds- og tilbudschef / Arkitekt
  København
  ss@mangor-nagel.dk
  +45 22 82 57 85
 • PR og kommunikation

Fakta om Mangor & Nagel – en del av AART

Etter oppkjøpet vil Mangor & Nagel gå under navnet «Mangor & Nagel – en del av AART» frem til 2023. Deretter blir firmaet en fullt integrert del av AART-konsernet og vil gå over til å hete AART. Organisatorisk forblir Mangor & Nagel i store trekk som i dag. Bente Priess Andersen fortsetter som administrerende direktør og vil utgjøre ledelsen sammen med Jacob Andersen som teknisk direktør, Claus Smed Søndergård som kreativ sjef og Søren Stoustrup som markeds- og tilbudssjef. Karsten Nagel og Torben Nagel trer ut av ledelsen og inn i styret av «Mangor & Nagel – en del av AART». Også i sin teamstruktur vil firmaet fortsette som før, samtidig som det igangsettes flere initiativer med fokus på å fremme kunnskapsdeling og samarbeid på tvers av AART-konsernet som helhet. Dermed vil kundene – også før den fulle integrasjonen i 2023 – oppleve en styrket rådgivning på tvers av segmenter og kompetanseområder.